جهت ارائه درخواست همکاری لطفا متن زیر رو مطالعه نمایید

جهت استخدام در مجموعه گوشی بیت و همکاری با این مجموعه خواهشمند است فرم زیر را تکمیل نمونه و ارسال نموده و منتظر دریافت پاسخ از سمت گوشی بیت باشید.

کارشناسان ما در بخش نیروی انسانی پس از بررسی پیام ارسالی توسط شما در صورتی که پس از ارزیابی اولیه مناسب همکاری ببینند با شما در ارتباط خواهند بود برای هماهنگی مصاحبه حضوری.